Applikasjoner og Informasjonssystemer fra a til å

Akre Consulting leverer analyse, design, implementering og drift av små til mellomstore informasjonssystemer. Anerkjente metoder og velkjent webteknologi gjør oss i stand til å levere systemer på en forutsigbar og smidig måte.

Ved å se på prosesser og arbeidsoppgaver i virksomheten kan vi sørge for at de rette systemene velges, utvikles eller tilpasses. Vi bidrar til at forretningskrav oversettes til funksjonelle og ikke-funksjonelle krav slik at de kan løses ved hjelp av enkeltstående eller samarbeidende systemer. Ved hjelp av smidige metoder og inkrementelle leveranser sørger vi også for at systemene kan utvikles i takt med nye forretningskrav. Etter første leveranse tar vi del i den daglige driften i form av brukerstøtte og driftstjenester.

Vi er til stede gjennom alle faser og tilstander et informasjonssystem gjennomgår:

Forretningsanalyse med tekonologi som fokus for måloppnåelse.

Design av systemarkitektur og komponenter.

Implementering / programmering.

Testledelse.

Forvaltning og videreutvikling.

Drift og support.

Les mer om våre tjenester

Eksempel på overordnet utviklingsprosess

Hvordan arbeider vi?

Analyse og design

Scrum bruke til prosjektstyring. Til innsamling og analyse av krav samt design benyttes UML, user stories og Petri nets.

Programmering og teknologi

HTML5, JavaScript, PHP, MySQL, MongoDB, Node.js, Sails.js, Symfony2, Craft CMS og WordPress.

Drift

Skybaserte driftstjenester (Linux) sørger for god oppetid og on-demand skalering.