Tjenester

Systemutvikling

Akre Consulting leverer analyse, design, utvikling, forvaltning og drift av informasjonssystemer med utgangspunkt i kundens forretningsområde. Ved å se på arbeidsprosesser og forretningskrav kan vi levere programvare som resulterer i en effektivisert arbeidflyt og forbedret beslutningsstøtte. Anerkjente metoder og velkjent webteknologi gjør oss i stand til å levere informasjonsteknologi på en forutsigbar og smidig måte.

Utvikling av et nytt informasjonssystem er en komplisert affære som krever god forretnings- og teknologiforståelse. Det er akkurat i dette sjiktet vi trives best.

Målet er å være en bidragsyter i de operasjonelle, taktiske og strategiske prosessene slik at informasjonsteknologi kan benyttes som et konkurransefortrinn.

Et vellykket system krever en utviklingsprosess som reduserer risiko og som kan tilpasse seg ny kunnskap som tilegnes i prosjektet. For å få dette til benytter vi oss av iterative og inkrementelle metoder. Dermed kan vi levere verdi på et tidlig tidspunkt. Tidlige og hyppige leveranser gjør det mulig med rask evaluering og tilbakemelding fra kunden og andre interessenter. Dermed kan alle parter være sikker på at prosjektet er på rett kurs.

Webapplikasjoner

Akre Consulting leverer responsive webapplikasjoner som fungerer på tvers av enheter og skjermstørrelser. Ved å velge HTML i stedet for proprietær teknologi reduserer man utviklingstid- og kostnader. I tillegg oppnår man en fleksibilitet som gjør at applikasjonene kan vokse i takt med at kravene endres. Web gjør det også lettere å ha brukeren i fokus. Tilgjengelighet og et fleksibelt brukergrensesnitt hjelper brukerne å nå målene sine.

Våre webapplikasjoner leveres i hovedsak ved hjelp av Craft CMS, som en Linux / PHP / MySQL sammensetning eller via vår egen Stem plattform.

Stem er et rent webbasert (JavaScript / node.js / angular.js / MongoDB) rammeverk der hovedfokuset er på rask utvikling og vekst. Plattformen inneholder en rekke elementer som f.eks. brukerhåndtering, rollestyring, rapportering, søk osv. som man kan ta utgangspunkt i for videre utvikling. Alle elementer i systemet kan endres eller utvides. Deling av kode samt felles programmeringsspråk reduserer kostnadene og utviklingstiden.

Plattformen er velegnet for bedrifter i vekst som ønsker å ha full kontroll over eget informasjonssystem samtidig som man får en løpende start i form av ferdig funksjonalitet.

Systemintegrasjon

Systemintegrasjon handler om å få adskilte systemer til å samarbeide. Samarbeidet realiseres i form av integrasjon eller interoperasjon der man får systemene til å utveksle informasjon og til å utføre arbeidsoppgaver for hverandre.

De fleste informasjonssystemer er gode på å løse et begrenset sett med oppgaver. Dermed blir man fort avhengig av flere systemer. Dette kan medføre utfordringer rundt duplisering og oppdatering av data, manuelle oppgaver og forsinkelser. Mangelfull og uoversiktlig informasjon resulterer ofte i dårlig beslutningsgrunnlag og høyere kostnader.

Akre Consulting kan med utgangspunkt i forretningskrav sørge for at informasjon og arbeidsoppgaver overføres mellom forskjellige systemer på en hensiktsmessig måte.

Eksempler på bruksområder kan være overføring av bestillinger til et ordresystem, overføring av fakturaer til et factoringbyrå eller synkronisering av kundedata mellom to systemer.

Integrasjon mellom systemer kan gjøres via et programmeringsgrensesnitt (API), som import/eksport av filer, via databaser eller ved traversering av mer ustrukturerte data.